Hoe maak je een ondernemingsplan


ondernemingsplan

In een ondernemingsplan, ook wel bekend als businessplan of ondernemersplan, beschrijf je de plannen voor je nieuwe onderneming. Je beschrijft je product of dienst, de prijs en de verwachte winst. Hoe en waarom je dit ondernemingsplan moet schrijven leggen we je uit.

Waarom stel je een ondernemingsplan op?

Waarom zou je een ondernemingsplan opstellen? Gooi je er niet je tijd mee weg door er eentje te schrijven? Zeker niet! Het dwingt je namelijk om meteen al dingen scherp te formuleren en over zaken te denken die je later zullen helpen.

Het maken van een ondernemingsplan is niet verplicht maar we raden het je toch aan. Je krijgt namelijk een duidelijker beeld van de volgende zaken; de haalbaarheid van de plannen, de markt voor je product of dienst en de eigen sterke en zwakke punten.

Een goed ondernemingsplan trekt investeerders aan

Veel geldschieters of investeerders bepalen onder andere aan de hand van je ondernemingsplan of ze willen investeren in de onderneming te ja of te nee. Ze schatten hiermee het risico van de investering achter, het loont dus wel degelijk om tijd en moeite te steken in het maken van een goed ondernemingsplan.

Niet op zoek naar investeerders? Ook dan is het handig om een ondernemingsplan op te stellen. Je kunt het plan volgen en een stuk gerichter handelen.

Wanneer moet je een ondernemingsplan maken?

Met een ondernemingsplan onderbouw je waarom een product en/of dienst succesvol gaat zijn. Dit doe je door de doelstellingen duidelijk te krijgen en de strategie uit te stippen. Ook als je niet op zoek bent naar investeerders kan een ondernemingsplan handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld met een ondernemingsplan erachter komen of een idee haalbaar en goed is. In deze gevallen is een ondernemingsplan nodig:

 • Wanneer je een eigen bedrijf start
 • Als je investeerders wilt aantrekken
 • Als je een idee/product/dienst wilt testen op haalbaarheid
 • Wanneer je doelen en/of strategieën wilt testen

Hoe stel je een ondernemingsplan op?

Net als alle andere plannen of analyses kan je het plan het beste indelen in verschillende onderdelen. Zo behoud je het overzicht, kan je tot de kern komen en blijft het duidelijk voor jou én mogelijke lezers.

Een ondernemingsplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Introductie en samenvatting

Hier wil je de aandacht van de lezer trekken, de lezer is bijvoorbeeld een investeerder of bank. Je vertelt beknopt wat je bedrijf doet, wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt doen en welke middelen je daarvoor in bezit hebt.

Dit is een samenvatting van het hele ondernemingsplan waarin je kort en bondig samenvat. Je beschrijft welk doel je wilt halen, waarom je dit wil, waarom dit mogelijk is en noemt de belangrijkste cijfers uit je financieel plan.

Persoonlijke gegevens

In een ondernemingsplan vertel je ook wie jij bent. Je wilt immers, voor een investeerder, ook jezelf verkopen en niet alleen het idee, product of de dienst. Hierin neem je je CV mee, je werkverleden, kwalificaties, uzelf als ondernemer en hoe jij je wilt ontwikkelen.

Algemene beschrijving van het bedrijf

Hierin geef je een overzicht van je bedrijf, de algemene informatie. Hierin neem je op:

 • Je plannen voor het bedrijf
 • Start je alleen of met anderen?
 • Neem je personeel in dienst?
 • Waar ben je gevestigd?
 • Wat ga je doen en hoe?
 • Heb je vergunningen nodig?
 • De ontwikkelingen in de branche
 • De kern van je bedrijf
 • Welke rechtsvorm je gekozen hebt
 • Welk probleem je met je dienst en/of product gaat oplossen
 • Waarom je product en/of dienst een succes wordt
  Tip: Onderbouw je bevindingen met cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) of de branchevereniging.

Het product en/of dienst

Maar weinig ondernemers kunnen hun product, dienst of idee kort en duidelijk uitleggen. Je moet in staat zijn om met een paar woorden of zinnen dit begrijpbaar uit te leggen. Dit kan bijvoorbeeld met een elevator pitch.

Geef informatie over je product of dienst. Wat biedt jij nou eigenlijk precies aan en welk probleem los je met je product/dienst aan? Hierin beschrijf je ook je concurrenten, en waarom jouw product/dienst nou aantrekkelijk is ten opzichte van die concurrenten. Vertel waarom de doelgroep nou juist voor jouw onderneming zal kiezen, kortom leg je uit waarom jouw product/dienst een succes wordt.

Marktonderzoek

Onmisbaar in je ondernemingsplan, het marktonderzoek. Je brengt hier namelijk, en dit is niet geheel onbelangrijk, de markt in kaart. Je analyseert je (potentiële) klanten, wat ze nodig hebben, waar je ze kan vinden en waar ze jou kunnen vinden. Hieruit blijkt hoe je klanten naar je bedrijf kunt trekken. Neem dit ook op in het ondernemingsplan.

Marketingplan

Hoe ga je inspelen op de markt en zoveel mogelijk verkopen? Dit zoek je uit door middel van een marketingplan. Hierin ga je in op meerdere onderwerpen die uiteindelijk samenkomen in je marketingstrategie.

Financieel plan

Een financieel plan geeft de haalbaarheid van je product/dienst weer. Je schetst de financiële situatie, hoeveel geld is er nodig, waar komt het geld vandaan en hoeveel winst denk je te maken. Een goed financieel plan bevat 5 begrotingen, hierin zet je op een rijtje wat minimaal nodig is om te starten.

 1. Investeringsbegroting
  Wat is noodzakelijk om de investering te starten?
 2. Financieringsbegroting
  Hoe wordt mijn onderneming gefinancierd? (zitten daar voorwaarden aan vast?)
 3. Exploitatiebegroting
  Hoe verwacht je de kosten en omzet?
 4. Liquiditeitsbegroting
  Overzicht, per maand, van de inkomsten en uitgaven
 5. Persoonlijke begroting
  Hoeveel geld heb je nodig om van te leven?

SWOT-analyse

In dit laatste onderdeel breng je de sterke(Strengths) en zwakke(Weaknesses) punten in kaart maar ook de kansen(Opportunities) en bedreigingen(Threats). Dit doe je ten opzichte van je concurrentie.

Tips

 • Laat aan mensen die je vertrouwt en er verstand van hebben je ondernemingsplan zien. Ze kunnen dan kritiek leveren je plan verbeteren.
 • Houdt het ondernemingsplan duidelijk en zo kort mogelijk. Het moet goed te begrijpen zijn voor de lezer.
Previous Hoe maak je een marketingplan?
Next De top 10 rijkste ondernemers in 2019 & Hoe werden ze rijk?