Is een pensioen verplicht voor de werkgever?


pensioen

Is het voor werkgevers in Nederland verplicht om een pensioenregeling aan te bieden?

Het is een vraag die veel werkgevers zichzelf stellen. Ben ik verplicht om een pensioen aan te bieden? Het antwoord: Voor Nederlandse werkgevers is het standaard niet verplicht om een pensioenregeling aan werknemers aan te bieden. Maar er zijn wel uitzonderingen.

Een werkgever moet wel een pensioen aanbieden wanneer:

  • Werknemers van het bedrijf een CAO hebben waarin de verplichting tot een pensioenregeling is opgenomen. De CAO is een Collectieve Arbeidsovereenkomst en wanneer deze van toepassing is met een pensioenregeling, dan moet de werkgever aan alle werknemers een gelijke pensioenregeling aanbieden.
  • Het bedrijf opereert in een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds. Dit geldt voor het merendeel van de werknemers in Nederland. Grofweg driekwart van de werknemers in Nederland is bij zo’n fonds aangemeld.

Niet verplicht, toch een pensioen

Het is dus zo dat een Nederlandse werkgever standaard niet verplicht is om een pensioen aan te bieden. Maar in veel gevallen is deze verplichting er toch wel om één van bovenstaande redenen.

Wanneer het bedrijf inderdaad niet verplicht is om een pensioen aan te bieden mág het wel. De werkgever kan altijd op eigen initiatief een pensioenregeling aanbieden.

Werknemers zijn vaak blij met een goede pensioenregeling. Vind je het geluk van je werknemers belangrijk? Lees ons artikel over waar werknemers gelukkig van worden.

Previous Hoe kies je een goed online marketingbureau?
Next Effectief vergaderen? Zo doe je het!