Marktonderzoek doen, zo doe je het!


Marktonderzoek

Je bent ondernemer en zelf natuurlijk overtuigt dat jouw idee of product een succes wordt. Helaas is dit vaak niet te garanderen, maar met verschillende onderzoeken kan je een goede indicatie krijgen van het toekomstige succes van jouw product of idee. Een van die onderzoeken die je goed vertelt welke kans het product maakt is het marktonderzoek. We leggen je vandaag uit hoe je dit onderzoek maakt en welke stappen je hiervoor moet doorlopen. Dit zodat jij de kans op succes kunt optimaliseren!

Het marktonderzoek in het algemeen

Wat een marktonderzoek precies inhoudt zit hem, logischerwijs, grotendeels al in de naam. Je doet een onderzoek naar de markt waarin jij je met jouw bedrijf gaat bewegen. Door middel van verschillende stappen (deze vind je hieronder) verkrijg je een overzicht van de markt. Uiteindelijk kan je hieruit halen hoe jij de potentiële klanten het beste naar jouw bedrijf kunt trekken.

Vaak wordt het marktonderzoek gemaakt bij de start van een eigen bedrijf, vind hier meer over het starten van een eigen bedrijf.

Brancheonderzoek

Duik dieper in de branche waarin jij je met jouw bedrijf gaat plaatsen.
Met dit brancheonderzoek krijg je een goed beeld van de branche, bijvoorbeeld van de financiële situaties van concurrenten en de ontwikkelingen in de branche.

Je stelt in een brancheonderzoek verschillende vragen, de belangrijkste zijn:

 • Wat is de gemiddelde omzet in de branch?
 • Wie zijn de grootste concurrenten/spelers?
 • Hoe worden producten/diensten terecht bij de klant?
 • Hoe ontwikkelt de branche zich?

Informatie om deze vragen te beantwoorden kan je handig vinden op een aantal sites; de site van de Kamer van Koophandel, het CBS en het Economisch instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Klantenonderzoek

Nadat je de aanbieders in de markt nader hebt bekeken met een brancheonderzoek is het tijd om naar de consumenten en/of klanten te kijken. Kortom, je gaat naar het koopgedrag van klanten kijken. Dit kom je te weten als je de volgende vragen stelt:

 • Welke personen en/of bedrijven kopen jouw dienst of product?
 • Met welk interval wordt de dienst of het product gekocht? (dagelijks, maandelijks of om de zoveel jaar)
 • Wat is het motief van de klant?

Concurrentieonderzoek

Een concurrentieonderzoek, ook wel concurrentieanalyse, borduurt voort op het brancheonderzoek. Je bekijkt specifiek je concurrenten en met de resultaten uit een concurrentieonderzoek krijg je iets heel waardevols in beeld. Je brengt namelijk de zwakke en sterke kanten van concurrenten in beeld, zo zie jij meteen op welke vlakken je voor kan gaan lopen en waar je misschien nog wat stappen in moet zetten. Enorm nuttig dus om met jouw bedrijf sterk in de markt te staan!

Omgevingsanalye

Er zijn altijd factoren die je bedrijf beïnvloeden waar je geen grip op kan hebben, bijvoorbeeld de omgeving; je hebt hier vrijwel geen invloed op maar toch moet je hier rekening mee houden. Juist omdat je geen invloed op je omgeving hebt is het heel slim om hierop in te spelen.

In een omgevingsanalyse kom je erachter hoe jouw omgeving verandert en hiermee komen nieuwe kansen in beeld waarop je heel goed je strategie kan aanpassen

Financieringsonderzoek

Voor start-ups van belang, maar ook wanneer je bijvoorbeeld een nieuw project gaat starten: het financieringsonderzoek.

Elke ondernemer vraagt dit zich af als hij/zij een nieuw bedrijf start; ‘waarvan ga ik dit betalen?’. Deze vraag beantwoord je in het financieringsonderzoek. Je ontdekt verschillende manieren om startkapitaal te verkrijgen en bepaalt welke manier voor je nieuwe onderneming het beste uitkomt.

Voor meer informatie lees over het verkrijgen van startkapitaal en over het maken van een financieel plan.

Imago onderzoek

Hoe wil jij dat klanten je zien en hoe wil je dat ze over je denken? Je hebt hier vast een idee over. Maar als jij een actie start of bijvoorbeeld iets plaatst op sociale media gaan mensen er wat van denken. Met een imago onderzoek kom je erachter of dit goed aansluit bij je gewenste imago of dat dit juist (vaak onbedoeld) wrijving veroorzaakt.

SWOT-analyse

Als je succesvol wilt zijn moet je ook constant jezelf willen verbeteren en ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen. Dit kan je realiseren met een SWOT-analyse. De letters van SWOT zijn een afkorting van de volgende woorden, Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Deze woorden vatten goed samen wat je met deze analyse bekijkt.

Je gaat namelijk allereerst kijken naar de sterke en zwakke kanten van jouw bedrijf (interne analyse). Deze kanten leg je tegenover de kansen en bedreigingen(externe analyse). Zo verkrijg je een ‘confrontatiematrix’ en hiermee kan je enorm goed jouw strategie/marketingplan bepalen.

Marktonderzoek uitbesteden of zelf doen?

Hoe ga je het marktonderzoek doen? Je kan het natuurlijk zelf doen, maar het is ook goed uit te besteden, er zijn immers genoeg bedrijven gespecialiseerd in het doen van dit soort onderzoeken.

Beide manieren hebben zijn voordelen en nadelen. Als je het marktonderzoek uitbesteedt kan het zijn dat het bedrijf helemaal geen ervaring heeft in de branche, maar tegelijkertijd is dat ook een voordeel van een ander bedrijf. Ze hebben immers een andere blik op het bedrijf, deze verfrissende blik kan resultaten opleveren waar jij nooit op gekomen was.

Tips bij het maken van een marktonderzoek

 • Begin met het formuleren van een specifieke onderzoeksvraag
  (Wat wil je precies te weten komen?)
 • Maak een duidelijke en haalbare planning
  Bepaal wanneer het hele onderzoek af moet zijn, maar plan ook in wanneer je welk onderdeel van het onderzoek doet. Zo werk je gestructureerd, actueel en zijn je resultaten vele malen beter.
 • Bepaal een budget voor het onderzoek
  Een onderzoek kost tijd en geld, stel een budget hiervoor op en maak een financieel plan1. Zo kom je niet voor verassingen te staan.
 • Laat altijd een ‘buitenstaander’ meekijken
  Iemand die los van jouw branche staat heeft een frisse en open blik. Hij/zij zal dingen zien waar jij niet aan gedacht hebt.
Previous Facebook Business Manager
Next Bedrijfsadministratie bijhouden