Wat is een BTW-nummer?


BTW-nummer

Je hebt het vast wel ergens zien staan, het BTW-nummer. Maar wat is dat nummer eigenlijk en waar staat het voor? Het is niet zomaar een random rijtje cijfers en letters, nee, het is op een bepaalde (en logische) manier opgebouwd. We vertellen je de ins en outs van het BTW-nummer!

Wanneer krijg je een BTW-nummer?

Je krijgt een btw-nummer na registratie van uw bedrijf bij de kamer van Koophandel.
Als de KVK u als ondernemer voor de btw registreert, ontvangt u een btw nummer. Dit nummer staat dan vervolgens op alle brieven die je van de belastingdienst ontvangt. Ook bent u verplicht om op al uw facturen uw btw-nummer te plaatsen. Zo kunnen klanten het nummer controleren.

Het BTW-nummer

Allereerst het nummer zelf, hoe ziet het eruit?
Het BTW-nummer bestaat uit:

  • Totaal van 14 tekens
  • De landcode (In Nederland NL) (De eerste 2 tekens)
  • Een RSIN/fiscaal nummer of BSN (burgerservicenummer) (de middelste cijfergroep)
  • Een toevoeging van 3 posities, B01 t/m B99 (de laatste 3 cijfers)

We leggen de onderdelen 1 voor 1 uit.

De landcode

Het BTW nummer, bestaande uit 14 tekens, is zoals hierboven al beschreven opgebouwd uit 3 verschillende onderdelen. Te beginnen met de landcode, dit zijn de eerste 2 tekens. De landcode voor Nederland is NL, maar ook andere EU-lidstaten kunnen aan het begin staat. Duitsland heeft bijvoorbeeld landcode DE en België landcode BE.

Een RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN, een nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een vof of bv. Het is ook wel bekend als fiscaal nummer, dit heeft het RSIN namelijk vervangen.

RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverband InformatieNummer’.  Dit unieke nummer wordt gebruikt bij het uitwisselen van informatie tussen (overheids)organisaties. Het is gekoppeld aan de Belastingdienst en basisregistraties zoals die van het Kadaster.

Voor 2 groepen is het RSIN bedoeld:

  • Samenwerkingsverbanden, zoals vof’s, maatschappen en commanditaire vennootschappen
  • Rechtspersonen, zoals nv’s, bv’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties

BSN

Belangrijk hierbij is dat een eenmanszaak, zoals een ZZP’er, een natuurlijk persoon is en geen RSIN ontvangt. Het unieke nummer dat bij een natuurlijk persoon hoort is het BSN, ook wel Burgerservicenummer.
Het BSN was in het verleden het sofinummer.

De 3 laatste tekens van het BTW-nummer

De laatste toevoeging is een opgebouwd uit 3 tekens, de eerste een B met daarna 01, 02, 03 enz.
Dit geeft om of het om een eerste, tweede, derde of daaropvolgend bedrijf is. Dit kan oplopen tot B99.

Als de opbouw van deze 3 onderdelen minder dan 14 tekens bevat wordt dit aangevuld door nullen na de landcode, zo ontstaat er altijd een BTW-nummer van 14 tekens.

There is no more story.
Next Een eenmanszaak of BV? Welke rechtsvorm kies je als startend ondernemer?